Samarbeidspartnere 


   Indremisjonsforbundet

Indremisjonsforbundet er en sammenslutning av i alt 9 kretser med ca 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag. Det drives indremisjonsarbeid på ca 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark. I tillegg er 24 skoler hel- eller deleigd av organisasjonen.

Hvert år samles vi minst én helg i Indremisjonsforbundets regi, hvor vi drar rundt i tilknyttede foreninger og lag. Indremisjonsforbundet støtter oss økonomisk, samt bistår gjennom hjelp til administrasjonsarbeid.

Klikk her for nettsidene til Indremisjonsforbundet

 


 Bildøy Bibelskole                                                                                                                      

divisi er tilknyttet Bildøy Bibelskole, som ligger på Sotra, like utenfor Bergen. Bibelskolen er en del av Indremisjonsforbundet, og mange av medlemmene i divisi har gått på skolen. Koret samles på Bildøy minst en gang i året, og skolen støtter oss også økonomisk

.Klikk her for nettsidene til Bibelskolen

 


mug...

 Misjon Uten Grenser

divisi har de siste årene støttet Misjon Uten Grensers arbeid i byen Straseni i Moldova. Moldava er et av Europas fattigste land. I samarbeid med den lokale menigheten, er vi med på å støtte et «nærmiljø-senter», Love Mercy.

4 av korets medlemmer fikk se arbeidet og møte de som jobbet der. Senteret er svært viktig for mange av de fattige familiene i byen. Her får barna komme og delta på ulike aktiviteter: gitaropplæring, leksehjelp, barnemøter, og de får møte trygge voksne som viser dem Jesu kjærlighet.

Mange av barna kommer fra vanskelige «hjemmeforhold», og den støtte og omsorg som de får fra de voksne på senteret er fundamentalt viktig.

Senteret har også matutdeling for de som bor på gata. Også her får de gjennom både ord og handling formidlet Guds ubegrensa kjærlighet!

Vi i divisi er takknemlig for å få være en del av dette arbeidet!

Du kan også bli med enten som fast giver eller med et engangsbeløp.

Klikk her for nettsidene til Misjon Uten Grenser

 

For å støtte divisi sitt prosjekt:

send SMS kodeord divisi til 2300


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Antall besøkende: 948643 - Online: 2 - Sist oppdatert: 22.02.2024 - Legg til i favoritter - Tips en venn - Nettstedkart AESTON
divisi