Samarbeidspartnere 


   Indremisjonsforbundet

Indremisjonsforbundet er en sammenslutning av i alt 9 kretser med ca 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag. Det drives indremisjonsarbeid på ca 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark. I tillegg er 24 skoler hel- eller deleigd av organisasjonen.

Hvert år samles vi minst én helg i Indremisjonsforbundets regi, hvor vi drar rundt i tilknyttede foreninger og lag. Indremisjonsforbundet støtter oss økonomisk, samt bistår gjennom hjelp til administrasjonsarbeid.

Klikk her for nettsidene til Indremisjonsforbundet